Công thức tính cạnh tam giác vuông cân khi biết cạnh huyền: Tìm hiểu về phương pháp và công thức tính chiều dài hai cạnh còn lại của tam giác vuông - THPT CHUYÊN LAM SƠN

1. Cạnh huyền của tam giác vuông cân nặng được xem tự công thức nào?

1. Cạnh huyền của tam giác vuông cân nặng được xem tự công thức nào?
Trong một tam giác vuông, cạnh đối lập với góc vuông được gọi là cạnh huyền. Để tính phỏng lâu năm cạnh huyền của tam giác vuông, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức Pytago: a^2 + b^2 = c^2. Trong số đó, a và b là nhị cạnh góc vuông, và c là cạnh huyền.

Ví dụ, nếu như tao biết phỏng lâu năm nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông là 3 và 4, tao hoàn toàn có thể tính phỏng lâu năm cạnh huyền như sau:
3^2 + 4^2 = c^2
9 + 16 = c^2
25 = c^2
√25 = √c^2
5 = c

Bạn đang xem: Công thức tính cạnh tam giác vuông cân khi biết cạnh huyền: Tìm hiểu về phương pháp và công thức tính chiều dài hai cạnh còn lại của tam giác vuông - THPT CHUYÊN LAM SƠN

Vậy, nhập tình huống này, phỏng lâu năm của cạnh huyền là 5.

2. Làm thế nào là nhằm tính phỏng lâu năm cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân nặng lúc biết phỏng lâu năm cạnh huyền?

Trong một tam giác vuông, nhị cạnh góc vuông với chiều lâu năm đều bằng nhau và được gọi là những “cạnh kề” hoặc “cạnh bên”. Để tính phỏng lâu năm cạnh góc vuông của tam giác vuông cân nặng lúc biết phỏng lâu năm cạnh huyền, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng tỉ trọng nhập tam giác 45-45-90.

Trong tam giác vuông 45-45-90, nhị cạnh góc vuông với chiều lâu năm đều bằng nhau và chiều lâu năm cạnh huyền được xem tự chiều lâu năm 1 trong nhị cạnh góc vuông nhân với căn bậc nhị của nhị. Vì vậy, nếu như tao biết phỏng lâu năm cạnh huyền của tam giác vuông là c, tao hoàn toàn có thể tính phỏng lâu năm những cạnh góc vuông như sau:
Cạnh góc vuông = (c/√2)

Ví dụ, nếu như tao biết phỏng lâu năm cạnh huyền của tam giác vuông là 10, tao hoàn toàn có thể tính phỏng lâu năm những cạnh góc vuông như sau:
Cạnh góc vuông = (10/√2) ≈ 7.07

Vậy, nhập tình huống này, phỏng lâu năm của những cạnh góc vuông là khoảng chừng 7.07.

3. Tam giác vuông với chiều lâu năm nhị cạnh góc vuông là 6 và 8, vậy chiều lâu năm cạnh góc vuông là bao nhiêu?

Trong một tam giác vuông, nhị cạnh góc vuông với chiều lâu năm đều bằng nhau và được gọi là những “cạnh kề” hoặc “cạnh bên”. Nếu tao biết phỏng lâu năm nhị cạnh kề của tam giác vuông, tao hoàn toàn có thể tính phỏng lâu năm cạnh góc vuông bằng phương pháp dùng tỉ trọng nhập tam giác 45-45-90.

Trong tam giác 45-45-90, nhị cạnh kề với chiều lâu năm đều bằng nhau và chiều lâu năm cạnh huyền là cạnh kề nhân với căn bậc nhị của nhị. Vì vậy, nếu như tao biết phỏng lâu năm nhị cạnh kề của tam giác vuông là 6 và 8, tao hoàn toàn có thể tính phỏng lâu năm cạnh góc vuông như sau:
Cạnh góc vuông = (6/√2) ≈ 4.24

Vậy, nhập tình huống này, phỏng lâu năm của cạnh góc vuông là khoảng chừng 4.24.

4. Nếu thân phụ cạnh của một tam giác vuông cân nặng là những số vẹn toàn, phỏng lâu năm những cạnh này được gọi là gì?

Nếu thân phụ cạnh của một tam giác vuông cân nặng là những số vẹn toàn và thoả mãn ĐK lăm le lý Pytago, tam giác được gọi là “tam giác vuông Pythagore” và những cạnh của chính nó được gọi là “bộ thân phụ số Pythagore”. Sở thân phụ số Pythagore là 1 cỗ thân phụ số vẹn toàn a, b và c sao mang lại a^2 + b^2 = c^2.

Ví dụ, một cỗ thân phụ số Pythagore thông dụng là 3-4-5. Trong tình huống này, a = 3, b = 4 và c = 5. Ta có:
3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25
25 = 5^2

Xem thêm: Kem Chống Nắng Lành Tính Cho Mọi Loại Da Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncreen SPF 50+ PA ++++ 50ml

Do ê, tam giác với phỏng lâu năm những cạnh là 3, 4 và 5 được xem như là tam giác vuông Pythagore.

5. Tích nhị cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân nặng là từng nào đợt chiều lâu năm cạnh huyền?

5. Tích nhị cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân nặng là từng nào đợt chiều lâu năm cạnh huyền?
Trong một tam giác vuông, tích nhị cạnh góc vuông luôn luôn tự tích chiều lâu năm của cạnh huyền. Vì vậy, tao với công thức sau:

Tích nhị cạnh góc vuông = Chiều lâu năm của cạnh huyền

Ví dụ, nếu như tao biết phỏng lâu năm của cạnh huyền nhập một tam giác vuông là 10, tao hoàn toàn có thể tính tích nhị cạnh góc vuông như sau:

Tích nhị cạnh góc vuông = 10^2 = 100

Vậy, nhập tình huống này, tích nhị cạnh góc vuông là 100 đợt chiều lâu năm của cạnh huyền.

6. Sở thân phụ số Pytago thứ nhất là gì và tại vì sao nó tương quan cho tới tam giác vuông?

Bộ thân phụ số Pythagore thứ nhất là 3-4-5. Đây là 1 cỗ thân phụ số vẹn toàn a, b và c thoả mãn ĐK a^2 + b^2 = c^2. Trong tình huống này, a = 3, b = 4 và c = 5.

Bộ thân phụ số Pythagore được link ngặt nghèo với tam giác vuông vì thế nó tế bào mô tả quan hệ trong những cạnh của một tam giác vuông. Cụ thể, công thức Pytago (a^2 + b^2 = c^2) được chấp nhận tao đo lường phỏng lâu năm của một cạnh lúc biết phỏng lâu năm nhị cạnh không giống nhập tam giác vuông.

Bộ thân phụ số Pythagore không chỉ là vận dụng mang lại tam giác vuông với chiều lâu năm những cạnh là những số vẹn toàn. Tỉ lệ của cục thân phụ số Pythagore vẫn trúng, bao gồm Khi những cạnh được nhân với một vài không giống. Chẳng hạn, tam giác vuông với chiều lâu năm nhị cạnh góc vuông là 6 và 8 sẽ có được chiều lâu năm cạnh huyền là 10 (6^2 + 8^2 = 10^2, 36 + 64 = 100). Tương tự động với những cỗ thân phụ số Pythagore khác ví như 9-12-15 hoặc thậm chí còn những bội số của bọn chúng như 18-24-30.

Xem thêm: Sen Shop - Cẩm Nang Mua Sắm Tại Nhà

Định lý Pytago: Mô mô tả quan hệ trong những cạnh của một tam giác vuông. Nó bảo rằng với cùng 1 tam giác vuông ngẫu nhiên với chiều lâu năm nhị cạnh góc vuông theo lần lượt là a và b, chiều lâu năm cạnh huyền là c, tao có: a^2 + b^2 = c^2

Tóm lại, công thức tính cạnh tam giác vuông cân nặng lúc biết cạnh huyền là căn bậc nhị của nửa tổng bình phương của cạnh huyền. Công thức này vô cùng hữu ích trong các công việc đo lường những đại lượng tương quan cho tới tam giác vuông cân nặng và hùn tất cả chúng ta tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và sức lực lao động nhập quy trình đo lường.