Từ vựng tiếng Anh về chủ đề biển | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

 • Sea

  /siː/

  Bạn đang xem:

  biển

 • Ocean

  /ˈəʊʃən/

  đại dương

 • Wave

  /weɪv/

  sóng

 • Island

  /ˈaɪlənd/

  hòn đảo

 • Harbor, Port

  cảng biển

 • Lighthouse

  /ˈlaɪthaʊs/

  Hải đăng (đèn sẽ giúp tàu thuyền toan hướng)

 • Submarine

  /ˌsʌbmərˈiːn/

  tàu ngầm

 • Ship

  /ʃɪp/

  tàu

 • Boat

  /bəʊt/

  thuyền (nhỏ)

 • Captain

  /ˈkæptɪn/

  thuyền trưởng (trong bóng đá: team trưởng)

 • Fisherman

  /ˈfɪʃəmən/

  người tiến công cá

 • Lifeguard

  /ˈlaɪfɡɑːd/

  người cứu hộ cứu nạn (ở hải dương hoặc hồ nước bơi), không giống với "cận vệ/vệ sĩ" (người bản thân mướn bám theo bảo vệ): bodyguard; không giống với những người bảo đảm thưa chung: guard

 • Seashore

  /ˈsiːʃɔːr/

  bờ hải dương (cũng: seaside)

 • Beach

  /biːtʃ/

  biển

 • Coast

  /kəʊst/

  bờ (biển, đại dương)

 • Sea gull

  chim (mòng) hải dương (chắc bắt gặp cũng ko biết :D)

  Xem thêm: MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VALUE 1.5 CFM ( VH115N)

 • Whale

  /weɪl/

  cá voi

 • Shark

  /ʃɑːk/

  cá mập

 • Dolphin

  /ˈdɒlfɪn/

  cá heo

 • Octopus

  /ˈɑːktəpəs/

  bạch tuộc

 • Fish

  /fɪʃ/

  cá (nói chung)

 • Jellyfish

  /ˈdʒelifɪʃ/

  con sứa

 • Sea horse

  cá ngựa (cá hình như là ngựa; dĩ nhiên chúng ta sở hữu biết trò hải mã :D)

 • Seaweed

  /ˈsiːwiːd/

  rong hải dương (nhiều người quí ăn rong hải dương nhằm chất lượng tốt cho tới việc xài hóa)

 • Coral

  /ˈkɒrəl/

  san hô

 • Coral reef

  rạn sinh vật biển (tức là một trong vùng nhiều san hô)

 • Shellfish

  động vật sở hữu vỏ (chỉ chung: tôm, cua, sò, ...). Chú ý âm đầu là ʃ không giống với nhập selfish (ích kỉ)

 • Clam

  nghêu

 • Starfish

  /ˈstɑːrfɪʃ/

  sao hải dương (vì sở hữu hình ngôi sao)

 • Seal

  /siːl/

  hải cẩu

 • Turtle

  /ˈtɜːtl/

  Xem thêm: Blackmores Conceive Well Gold - Thuốc bổ trứng tăng khả năng thụ thai

  rùa

 • Crab

  /kræb/

  cua