s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o trong Tiếng Anh, dịch, câu ví dụ

Câu dịch mẫu: 13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện nay tính cần lẽ như vậy nào? ↔ 13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

+ Thêm bạn dạng dịch Thêm

Hiện bên trên công ty chúng tôi không tồn tại bạn dạng dịch mang lại s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o nhập tự vị, hoàn toàn có thể bạn cũng có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

  • creationism

  • creative work

  • creativeness · creativity · imaginativeness · invention · inventiveness

  • genesis

  • cursive

  • pregnant

  • inventive

  • inventive

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện nay tính cần lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. bởi vì Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp mang lại thắc mắc này.

There's actually going to tát be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences to tát tackle that exact question.

7, 8. a) Có minh chứng này đã cho thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời vẫn “giăng chão mang lại dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Để phòng ngừa luật mới nhất , 30.000 xe cộ mới nhất vẫn ĐK nhập tuần trước đó , tối thiểu là bởi vì ba lượt tỷ trọng thông thường , hãng sản xuất tin cậy nước nhà Xinhua .

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Amoni sunfat phát triển thành Fe năng lượng điện ở sức nóng phỏng bên dưới -49,5 °C. Tại sức nóng phỏng chống, nó kết tinh ma nhập khối hệ thống trực gửi gắm, với độ cao thấp tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

1 Sau khi Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít vẫn tiến công thắng dân A-ma-léc quay trở lại, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhì ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

Đây là một trong những phần thành quả của sức khỏe của link hydrogen-flo, mà còn phải với những nhân tố khác ví như Xu thế những anion HF, H2O, và F− tạo nên trở nên cụm.

This is in part a result of the strength of the hydrogen–fluorine bond, but also of other factors such as the tendency of HF, H 2O, and F− anions to tát size clusters.

22 Và đó là tộc phả về những nam nhi của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ tuy nhiên chủ yếu Thượng Đế vẫn thủ thỉ.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Năm 2005, nhì ngôi trường SFUSD đang được thừa nhận bởi vì nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

Không chỉ giới hạn những sinh hoạt của mình ở việc tẩy cọ thông thường dân Ba Lan, UPA còn mong muốn xóa toàn bộ những dấu tích về sự việc hiện hữu của Ba Lan nhập chống .

Xem thêm: Mặt nạ đất sét Kiehl’s Rare Earth Deep Pore Cleansing 125ml của Mỹ

Not limiting their activities to tát the purging of Polish civilians, the UPA also wanted to tát erase all traces of the Polish presence in the area.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), người sáng tác Paul V.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), by Paul V.

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta cần ban trị mang lại những người dân đang được túng thiếu thốn, bất luận bọn họ là bạn hữu của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; van coi tăng James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give to tát those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide to tát the Teen Years) mang lại biết: “Những cậu nam nhi rộng lớn tuổi tác rộng lớn, hoàn toàn có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng xem xét cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt to be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide to tát the Teen Years.

* Xem tăng Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã từng báp têm mang lại ngay sát một triệu con người nhập ba năm vừa qua.

CLOSE to tát a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

Trong yếu tố hoàn cảnh không khí khó khăn mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị thất lạc bảy tàu buôn bởi vì ba mùa tiến công riêng lẻ của U-boat đối phương trước khi tới được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships to tát three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

19 Khi cho tới đúng khi, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ đoạt được xứ Ba-by-lôn như đang được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

A systems what?

A systems what?

Tiền tố biểu thị số mon cần thiết điều trị; một chỉ số biểu thị bạt mạng liên tiếp (vì vậy 3 tức là ba lượt một tuần) và không tồn tại chỉ số tức là bạt mạng người sử dụng từng ngày.

A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) and no subscript means daily dosing.

Tôi ngỏ câu nói. nằm trong group tấp nập những thiếu thốn niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng trái đất cùng theo với thân phụ, ông và những vị điều khiển chức tư tế của mình là những người dân đang được nhìn nom bọn họ.

I direct my comments to tát the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and to tát their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

Phiên bạn dạng Lancer-B là phiên bạn dạng huấn luyện và đào tạo và phiên bạn dạng Lancer-C là phiên bạn dạng lúc lắc ưu thế bên trên ko với 2 màn hình hiển thị LCD MFDs, nón hiển thị mang lại phi công và radar ko chiến Elta EL/M-2032.

The LanceR B version is the trainer version, and the LanceR C version is the air superiority version featuring 2 LCD MFDs, helmet mounted sight and the Elta EL/M-2032 Air combat radar.

14 Đừng nghe những câu nói. tuy nhiên những kẻ tiên tri rằng rằng: ‘Bệ hạ và thần dân sẽ không còn thần phục vua Ba-by-lôn đâu’,+ vì như thế bọn họ rằng câu nói. tiên tri lừa lọc.

14 Do not listen to tát the words of the prophets who are saying to tát you, ‘You will not serve the king of Babylon,’+ because they are prophesying lies to tát you.

9, 10. (a) Chỉ thị này của Đức Giê-hô-va vẫn thay cho thay đổi cuộc sống Nô-ê?

9, 10. (a) What command from Jehovah changed Noah’s life?

Truy cập ngày 22 mon 3 thời điểm năm 2012. ^ “US Accepts Burma's Invitation to tát Observe April 1 Vote”.

Xem thêm: Bộ Trang điểm chuyên nghiệp giá sỉ, giá bán buôn - Thị Trường Sỉ

"US Accepts Burma's Invitation to Observe April 1 Vote".

Trong vòng loại nhì của cuộc ganh đua vòng hát group 4 người, cô trình trình diễn ca khúc "I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" và quên câu nói. bài bác hát, song giám khảo vẫn đang còn câu nói. ca ngợi ngợi cho tất cả group.

During the second round, she performed in a group, singing "I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" by the Four Tops, forgetting the words, but the judges decided to tát advance the entire group.