What a hot day it is today! » Học ngữ pháp qua phân tích câu - Học Tiếng Anh Miễn Phí, Học Tiếng Anh Trực Tuyến

*What a hot day it is today!

Cấu trúc ngữ pháp:

Bạn đang xem: What a hot day it is today! » Học ngữ pháp qua phân tích câu - Học Tiếng Anh Miễn Phí, Học Tiếng Anh Trực Tuyến

“What +a/ an + Singular Countable Noun + S + V!”

1. Phân tích kể từ loại nhập câu

(Các các bạn hãy đặt điều trỏ loài chuột vào cụ thể từng kể từ để tìm hiểu kể từ loại và kích lưu ban loài chuột để tìm hiểu nghĩa của chính nó.)

2. Phân tích bộ phận câu

(Các các bạn hãy đặt điều trỏ loài chuột vào cụ thể từng kể từ hoặc cụm kể từ để tìm hiểu công dụng ngữ pháp của chính nó.)

3. Phân tích ngôi nhà điểm ngữ pháp chính

Dịch nghĩa:

Hôm ni trời thiệt là rét bức!

Trong câu bên trên tất cả chúng ta với những bộ phận ngữ pháp như sau:

Trong câu bên trên tất cả chúng ta với những bộ phận ngữ pháp như sau:

- What a hot day: Một ngày rét bức: what ở đấy là kể từ chỉ lăm le, “a” là mạo kể từ ko xác lập đứng trước danh kể từ số không nhiều kiểm đếm được, “hot” là tính kể từ đứng trước và xẻ nghĩa cho tới danh kể từ “day”.
- it is: Chủ ngữ fake “it” được theo dõi sau vị động kể từ “to be” phân tách ở thì lúc này đơn "is", được dùng để làm nói đến không khí, thời hạn, etc. Trong câu này tức là trời thời điểm hôm nay thế nào.
- today: hôm nay: trạng kể từ chỉ thời gian

 • Cấu trúc chính: “What +a/ an + Singular Countable Noun + S + V!”
 • Đây là cấu hình câu cảm thán (Exclamatory sentences).
  Trong giờ đồng hồ Anh, câu cảm thán được dùng để làm thao diễn mô tả một cảm giác hay như là 1 sự xúc động.
  Dưới đấy là cấu hình của câu cảm thán với “What”:
  “What +a/ an + Singular Countable Noun + S + V!”

  Ta với ví dụ:
  What an amazing player John is!
  Trong câu này, tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “an”, vì thế theo dõi sau nó là tính kể từ chính thức vị một vẹn toàn âm “amazing” và một danh kể từ số không nhiều kiểm đếm được “player”.
  Tuy nhiên, xét nhì ví dụ sau:
  What beautiful flowers he sent!
  Và: What lovely weather it is!
  Trong nhì câu này, tất cả chúng ta không sử dụng mạo kể từ “a” hoặc “an”, bởi “flowers” là danh kể từ số nhiều và “weather” là danh kể từ ko kiểm đếm được.
  Vậy tao cũng có thể có cấu hình sau:
  “What + Uncountable Noun/ Plural Noun + S + V!”

  Nếu “S + V” với dạng là “This + be” hoặc “It + be”, nhập câu cảm thán với "What", tao rất có thể lược dồn phần này lên đường.
  Ta với ví dụ: What lovely weather it is!
  Cũng nói cách khác cụt gọn gàng rằng: What lovely weather!

 • Lưu ý: Ngoài rời khỏi, câu cảm thán còn được tạo nên kể từ những kể từ “how”, “so” hoặc “such”.
  Ta với những cấu hình cho từng tình huống như sau:

  How”:
  - How + adj + S + be!
  Ví dụ: How beautiful she is!
  Cô ấy thiệt là xinh đẹp!
  - How + adv + S + V!
  Ví dụ: How carefully he drives!
  Anh ấy tài xế thiệt là cẩn thận!

  So”:
  - S + be + so sánh + Adj!
  Ví dụ: : She is so sánh beautiful!
  Cô ấy thiệt là xinh đẹp!
  - S + V + so sánh + Adv!

  Ví dụ: He behaves so sánh politely!
  Anh ấy đối xử thiệt là lịch sự!

  Such”:
  - S + V + such + a/ an + Adj + Singular Countable Noun!
  She owns such a beautiful castle!
  Cô ấy chiếm hữu 1 tòa thành tháp thiệt là đẹp!
  - S + V + such + Adj + Uncountable Noun/ Plural Noun!
  It was such pleasant weather yesterday!
  Ngày ngày hôm qua không khí thiệt là dễ dàng chịu!
  They are such pretty girls!
  Họ là những cô nàng thiệt là xinh đẹp!

 • 4. Bài học tập liên quan:

  Nếu ko nắm rõ 1 trong số định nghĩa bên trên - những bạn cũng có thể kích nhập những links sau đây nhằm học tập thêm thắt về nó.

  Danh kể từ (Noun), Trạng kể từ (Adverbs) , Tính kể từ (Adjectives), So và such (So and such)

  5. Bài tập luyện củng cố

  Bài 85

  Introduction

   Chúng tao hãy cùng với nhau rèn luyện nhằm ghi lưu giữ kỹ năng và kiến thức một vừa hai phải học tập chúng ta nhé!

  Điểm đòi hỏi tối thiểu

  80

  Bai 85

  Question 1 of 10\ Multiple Choice

  Chọn đáp án đích nhằm điền nhập khu vực trống không nhập câu bên dưới đây:

  _______ a delicious fruit we have eaten!

  How

  What

  So

  All of them are correct.

  Điền kể từ không đủ nhập khu vực trống:

  ______ expensive your shoes are!

  Tìm lỗi sai nhập câu bên dưới đây:

  What foolish he is!

  Chọn đáp án đích nhằm điền nhập khu vực trống:

  What a nice picture ______!

  Câu sau đây đích hoặc sai:

  How beautiful she sings!

  Chọn những câu với nằm trong nghĩa với câu cho tới sẵn bên dưới đây:

  What an interesting film it is!

  What is the film interesting!

  The film is so sánh interesting!

  The film is such an interesting!

  It is such an interesting film!

  How interesting the film is!

  Viết lại câu chính thức vị kể từ cho tới sẵn bên dưới đây:

  What a wonderful story it is!

  How______________________!

  Chọn đáp án đích nhằm điền nhập khu vực trống:

  What _________ he asks!

  silly question

  a silly questions

  silly questions

  an silly questions

  Sắp xếp những kể từ cho tới sẵn sau đây sẽ tạo trở nên câu trả chỉnh:

  a

  have

  lovely

  bought!

  What

  you

  dress

  Viết lại câu sau đây bằng phương pháp dùng "SUCH" nhằm nghĩa của câu ko thay cho đổi:

  What nice people they are!

  ______________________!

  Your result

  Điểm của bạn

  Thời gian dối làm

  Bài tập luyện rèn luyện
  quý khách hãy kích loài chuột nhập hình tượng loa nhằm nghe kể từ. Hãy bố trí những vần âm bên dưới sẽ tạo trở nên kể từ nhưng mà chúng ta một vừa hai phải nghe được. Kích loài chuột nhập HINT (Gợi ý) để sở hữu được sự trợ giúp, REDO (Làm lại) nhằm tái hiện lại từ trên đầu, CHECK (Kiểm tra) nhằm đánh giá coi bản thân thực hiện với đúng không ạ.

  Game xếp chữ

  Nghe và bố trí vần âm sẽ tạo trở nên kể từ đúng

  6. Tiếng Anh của bạn

  Xem thêm:

  Các các bạn hãy đặt điều câu vị giờ đồng hồ Anh với cùng một trong số cấu hình ngữ pháp tương tự động như câu hình mẫu phía trên. Các các bạn hãy ghi chép nhập phần phán xét nhằm người xem nằm trong coi và hùn ý cho mình nhé.

  Ví dụ: “What a great lesson we have!
  Chúng tao có một bài học kinh nghiệm thiệt là hay!

  Với TiếngAnh123.Com, những các bạn sẽ hiểu và yêu thương giờ đồng hồ Anh rộng lớn.