[LỜI GIẢI] Cho tam giác đều ABC cạnh a. M, N lần lượt là trung điểm BC, CA. Dựng - Tự Học 365

Câu hỏi

Nhận biết

Cho tam giác đều ABC cạnh a. M, N theo thứ tự là trung điểm BC, CA.

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Cho tam giác đều ABC cạnh a. M, N lần lượt là trung điểm BC, CA. Dựng - Tự Học 365

Dựng những vectơ sau và tính chừng lâu năm của chúng:

a)overrightarrow{AN}+frac{1}{2}overrightarrow{CB}

b)frac{1}{2}overrightarrow{BC}-2overrightarrow{MN}

c)overrightarrow{AB}+2overrightarrow{AC}

d)frac{1}{4}overrightarrow{MA}-frac{3}{2}overrightarrow{MB}


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

a) Ta có:

Suy ra

Xem thêm: Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Vinamilk Có Đường 180ml - Nhà phân phối hàng tiêu dùng Trường Hưng

 

b) Ta có

c) Gọi F là vấn đề đối xứng của A qua loa C, E là đỉnh của hình bình hành ABEF, tao có:

Gọi I là hình chiếu của E lên AC.

Vì AB//EF 

Áp dụng tấp tểnh lý Pitago tao có

d) Lấy H, K sao cho 

Suy ra

Xem thêm: 13 vấn đề về thuế khi kinh doanh bán hàng Shopee bạn bắt buộc phải biết

Do đó