cha trong Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt - Từ điển Tiếng Anh

Phép dịch "cha" trở nên Tiếng Anh

father, dad, daddy là những phiên bản dịch số 1 của "cha" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tom đã trở nên sốc lúc biết tin tưởng thân phụ cậu ấy lên lần đau tim. ↔ Tom was shocked by the news that his father had had a heart attack.

 • Tom đã trở nên sốc lúc biết tin tưởng cha cậu ấy lên lần đau tim.

  Bạn đang xem: cha trong Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt - Từ điển Tiếng Anh

  Tom was shocked by the news that his father had had a heart attack.

 • Tom vẫn trừng trị sinh ra rằng cha của anh ấy ấy ko nên là cha đẻ.

  Tom found out his dad wasn't his real dad.

 • Mau bảo cha mi bỏ cuộc tiến công.

  Tell your daddy to tát điện thoại tư vấn off the assault.

  • parent
  • sire
  • reverent
  • curse
  • you
  • damn
  • guv'nor
  • obedientiary
  • paterfamilias
  • patresfamilias
  • governor
  • I
  • pop
 • Glosbe

 • Google

 • male parent or individual progenitor of human offspring. Avoid using with P1038: use P22 instead

  Cha tôi tiếp tục quay về nhập đâu mon cho tới.

  My father will be back at the beginning of next month.

Con tự động chất vấn con cái đem gì kể từ cha u nữa.

I wonder what else of yours I have.

Cháu ko thấy xuồng của Cha.

I don't see Father's boat.

Nó đưa ra quyết định rằng nếu như nó chỉ hoàn toàn có thể nghe giờ đồng hồ của cha nó ở nhập ống loa của sản phẩm intercom, thì nó hoàn toàn có thể ở yên lặng nhưng mà ko cần thiết dung dịch gây nghiện.

He was determined that if he could just hear his dad’s voice over the intercom, he could lie still without the sedative.

Tôi cũng thấy bản thân tâm trí rằng: “Đây là một trong sự chỉ dẫn cần thiết mang lại cha u.

I also found myself thinking, “This is a great guide for parents.

Thỉnh phảng phất nó thực hiện cha tổn thất ngủ.

Sometimes it even stops me sleeping at night.

(1 Sa-mu-ên 25:41; 2 Các Vua 3:11) Hỡi những bậc cha u, chúng ta đem khuyến nghị con cháu thực hiện những việc làm bọn chúng được phó thác với niềm tin hạnh phúc, mặc dù là ở Phòng Nước Trời, bên trên hội nghị, hoặc đại hội?

(1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, vì thế you encourage your children and teenagers to tát work cheerfully at any assignment that they are given to tát vì thế, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site?

Đức Chúa Trời yên cầu con cháu nên vâng lời nói cha u (Ê-phê-sô 6:1-3).

(Ephesians 6:1-3) He expects parents to tát instruct and correct their children.

Hãy lựa chọn nhằm nguyện cầu thông thường xuyên lên Cha Thiên Thượng.

Choose to tát converse with your Father in Heaven often.

Tuy nhiên, việc lần hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng đã hỗ trợ tôi vun trồng tình các bạn trực tiếp với Cha của Chúa Giê-su là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

However, my careful study of the Bible helped bu to tát develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.

Hồi xưa cha tôi nuôi nhị con cái chó và ông tao vẫn cho 1 thanh niên.

Xem thêm: Cung Thiên Bình nam: Tổng quan về tính cách, tình yêu thú vị

Back when I was a young man, my father ran a team of sled dogs up in the Yukon.

Điều này rất rất khó khăn tuy vậy với sự trợ giúp của cha u của em, em đang không ngừng tập dượt và nối tiếp thực hiện vì vậy.

This has been very hard work, but with her parents’ help, she has practiced relentlessly and continues to tát vì thế ví.

Phải tách cha u bay thoát ra khỏi sự gò bó rằng, phát minh có một không hai vận dụng ở trong nhà tới từ tư vấn tư tưởng hoặc những ông thầy, hoặc Chuyên Viên tư vấn mái ấm gia đình.

We have to tát break parents out of this straitjacket that the only ideas we can try at trang chính are ones that come from shrinks or self- help gurus or other family experts.

Tôi thực hiện hội chứng rằng Khi Cha Thiên Thượng truyền mệnh lệnh mang lại tất cả chúng ta nên “lên chóng sớm, nhằm những ngươi ko thể bị mệt nhọc mỏi; hãy thức dậy sớm, nhằm thân xác những ngươi và niềm tin những ngươi hoàn toàn có thể được tráng kiện” (GLGƯ 88:124), Ngài đã từng vì vậy với dự định ban phước mang lại tất cả chúng ta.

I testify that when Heavenly Father commanded us to tát “retire to tát thy bed early, that ye may not be weary; arise early, that your bodies and minds may be invigorated” (D&C 88:124), He did ví with an eye to tát blessing us.

Em là kẻ truyền đạo đang không sẽ có được thư của u hoặc cha bản thân nhập chín mon thứ nhất ở nhập điểm truyền đạo của tôi trên đây.

I’m the missionary who had not received a letter from my mother or my father during my first nine months in the mission field.

Ý Cha ko nên vậy.

That's not what I meant.

Dưới thời cha của ông, Tây Ban Nha quân công ty được thay cho thế bời nền nằm trong hòa loại nhị, và bên dưới thời đàn ông của ông, Juan Carlos I của Tây Ban Nha, một chính sách quân công ty lập hiến đã và đang được thiết lập.

His father was replaced by the Second Spanish Republic, and under his son, Juan Carlos I, a constitutional monarchy was restored.

Các bậc cha u khéo léo sẵn sàng mang lại con cháu bản thân sinh sống nhưng mà không tồn tại bọn họ cạnh bên.

Wise parents prepare their children to tát get along without them.

Các anh u là con cái của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và hoàn toàn có thể trở nên tựa như Ngài6 nếu như những anh u đem đức tin tưởng điểm Vị Nam Tử của Ngài, cải hối, tiêu thụ những giáo lễ, tiêu thụ Đức Thánh Linh, và kiên trì cho tới nằm trong.7

You are a child of God the Eternal Father and may become lượt thích Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive ordinances, receive the Holy Ghost, and endure to tát the over.7

Tôi ngỏ lời nói nằm trong group đông đúc những thiếu hụt niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng trái đất cùng theo với cha, ông và những vị điều khiển chức tư tế của mình là những người dân đang được nom nom bọn họ.

I direct my comments to tát the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and to tát their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

Trách nhiệm cha mẹ

Parental Responsibility

Chị của Bill đã nhận được xét một cơ hội ngắn ngủn gọn: “Tôi cho rằng cha u tôi rất rất khác thường.

In summary, Bill’s sister observed: “I think my parents are extraordinary.

Trong một mái ấm gia đình tín đồ vật đấng Christ nọ, cha u khuyến khích con cháu thủ thỉ túa banh bằng phương pháp khuyến nghị bọn chúng bịa những thắc mắc về những điều mà nó không hiểu biết hoặc thực hiện mang lại bọn chúng lo lắng.

In one Christian family, the parents stimulate open communication by encouraging their children to tát ask questions about things that they vì thế not understand or that cause concern.

Sau bại, ông nội và người cha thực hiện phép tắc báp têm lẫn nhau và mang lại thật nhiều con cháu.

The grandfather and father then baptized each other and many of the grandchildren.

Sao anh lại ham muốn biết về cha tôi?

Xem thêm: Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Vinamilk Có Đường 180ml - Nhà phân phối hàng tiêu dùng Trường Hưng

Why vì thế you want to tát know about my father?

Đừng đem ủy mị nhập thời điểm này, cha.

Don't get sentimental now, Dad.