Mùa lễ hội cuối năm lại đến, các nàng lại đau đầu vì chưa tìm ra chu trình chăm da…